Akkreditering

Klinikken havde besøg af IKAS 11/10-2021. Akkrediteringen foregår ved at klinikken for besøg af 2 personer, som gennemgår om klinikken lever op til gældende love og retningslinjer. Det er en slags smiley-ordning. Klinikken undersøges for bl.a. faglig kvalitet, patientsikkerhed, patientidentifikation, førstehjælp, journalføring, datasikkerhed, hygiejne samt ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling. På baggrund af klinikgennemgangen blev vi akkrediteret uden anmærkninger.

Se bevis: https://egefys.dk/wp-content/uploads/2022/03/24807-Akkrediteringsbevis-SurveyID-42775-1.pdf

Se rapport: https://egefys.dk/wp-content/uploads/2022/03/24807-Offentlig-rapport-SurveyID-42775.pdf